Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Exhibition view from Tegnerforbundet, solo show 2013

Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Detail from Tegnerforbundet

Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Detail from Tegnerforbundet

Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Exhibition view from Tegnerforbundet 2013

Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Notes on Architecture, Kaava/plan, ,kullstøv og grafittstøv på papir, 6mm glass, betong, mdf
Tegnerforbundet 2013


Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Notes on Architecture, Kaava/plan, ,kullstøv og grafittstøv på papir, 6mm glass, betong, mdf
Tegnerforbundet 2013

Minna H. Lappalainen, Tegnerforbundet 2013
Notes on Architecture, Kaava/plan, ,kullstøv og grafittstøv på papir, 6mm glass, betong, mdf
Tegnerforbundet 2013